Καθορισμός ωραρίου εξυπηρέτησης

  • Εκτύπωση

Με βάση την απόφαση με ΑΠ 25672/12-3-2012 του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κώ-Λέρου ως εξής:

  1. Παραλαβή των προς καταχώριση πράξεων από 8.30 μέχρι 13.00
  2. Παράδοση πιστοποιητικών από 8.30 μέχρι 14.00
  3. Έρευνα των βιβλίων από 10.00 μέχρι 14.00

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 07:27