Αναζήτηση πράξεων

  • PDF
  • Εκτύπωση

Τελικό παραδοτέο του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση Εξοπλισμού Πληροφορικής για την Ανάπτυξη Web Interface και Ψηφιοποίηση των Βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου»  που χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή έρευνας στα αρχεία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Μέσω της εφαρμογής αυτής θα είναι δυνατή η έρευνα των μερίδων των συμβαλλομένων καθώς και των βαρών (περιλαμβάνονται και όλα τα σαρωμένα βιβλία πριν από την έναρξη της φάσης μηχανογράφησης). Η εφαρμογή δοκιμάστηκε πιλοτικά σύμφωνα με τους όρους του παραπάνω έργου με μικρό αριθμό χρηστών (δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές) και αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως μετά από τις σχετικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις της νομοθεσίας από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η πρόσβαση μπορεί να γίνει από εδώ.

Βοήθεια: Όσοι χρήστες χρησιμοποιούν ως πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο τον Internet Explorer 9 για να προβάλονται κανονικά τα μενού της Εφαρμογής Αναζήτησης Εγγράφων/Πράξεων πρέπει να επιλέξουν την επιλογή "Προβολή συμβατότητας" (εικονίδιο με τη σκισμένη σελίδα που βρίσκεται δεξιά της γραμμής διευθύνσεων) όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω:

bug_web_IE9

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2013 10:09