Τμήματα

  • PDF
  • Εκτύπωση

 

metagrafes_2nd

To Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την αποφ. 72962/7-10-2015 (ΦΕΚ Β' 2242/19-10-2015), αποτελείται από μια διεύθυνση και τρία τμήματα. Διευθυντής είναι ο κ. Κωνσταντίνος Γάτσος και το γραφείο του στεγάζεται στον 3ο όροφο με τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 553666).

Tμήματα:

  • Διαχείρισης, Μηχανογράφησης, Προσωπικού, Γραμματείας και Κτηματολογίου και Παλαιών Τίτλων

    Αναπληρωτής προϊστάμενος του τμήματος είναι ο κ. Δημήτριος Γρηγορούδης (Τηλ. επικοινωνίας: 2310 526727, 2310 526003, 2310 526726, 2310 526729)

  • Μεταγραφών, Ελέγχου, Καταχωρίσεων και Έκδοσης Πιστοποιητικών

    Αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος είναι η κ. Στυλιανή Πεχλιβανίδου (Τηλ. επικοινωνίας: 2310 526728)

  • Υποθηκών, Εξαλείψεων, Κατασχέσεων, Αγωγών και Ενεχύρου

      Αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος είναι η κ. Μαρία Νάιδου (Τηλ. επικοινωνίας 2310 520942, 2310 519311)

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 19 Μάρτιος 2018 15:40