Τμήματα

 • PDF
 • Εκτύπωση

 

metagrafes_2nd

To Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την αποφ. 72962/7-10-2015 (ΦΕΚ Β' 2242/19-10-2015), αποτελείται από μια διεύθυνση και τρία τμήματα. Αναπληρώτρια Διευθύντρια είναι η κ. Στυλιανή Πεχλιβανίδου και το γραφείο της στεγάζεται στον 3ο όροφο με τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 553666.

Tμήματα:

 • Διαχείρισης, Μηχανογράφησης, Προσωπικού, Γραμματείας και Κτηματολογίου και Παλαιών Τίτλων

  Προϊσταμένη του τμήματος είναι η κ. Αναστασία Αντωνιάδου (Τηλ. επικοινωνίας: 2310 526727 (Διαχείριση), 2310 526003 (Γραμματεία), 2310 526726 (Παλαιοί Τίτλοι), 2310 526729 (Μηχανογράφηση))

 • Μεταγραφών, Ελέγχου, Καταχωρίσεων και Έκδοσης Πιστοποιητικών

  Προϊσταμένη του τμήματος είναι η κ. Στυλιανή Πεχλιβανίδου (Τηλ. επικοινωνίας: 2310 526728)

 • Υποθηκών, Εξαλείψεων, Κατασχέσεων, Αγωγών και Ενεχύρου

  Προϊσταμένη του τμήματος είναι η κ. Μαρία Νάιδου (Τηλ. επικοινωνίας 2310 520942)

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 11 Μάιος 2023 10:12