Οδηγίες για πολίτες

  • PDF
  • Εκτύπωση

Η έρευνα στα αρχεία του Υποθηκοφυλακείου δεν επιτρέπεται στους πολίτες παρά μόνο παρουσία δικηγόρου λόγω του νομικού αντικειμένου (άρθρο 41, Ν.Δ. 3026/1954, ΦΕΚ Α' 235/1954). Οι πολίτες δικαιούνται να λάβουν γνώση των στοιχείων του αρχείου του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης μόνο με αίτηση χωρίς παράσταση δικηγόρου. Η αίτηση (έντυπο διατίθεται από το  τμήμα  Διαχείρισης και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας) κατατίθεται στο Τμήμα Διαχείρισης όλες τις εργάσιμες μέρες από τις 8.30 πμ μέχρι τη 1.00 μμ με ελάχιστα στοιχεία τον τίτλο κτήσης και τα ονόματα των ιδιοκτητών πλην των πιστοποιητικών μερίδας για τα οποία απαιτούνται μόνο τα στοιχεία των προσώπων (όνομα - επίθετο - πατρώνυμο - μητρώνυμο).

Κατάθεση εγγράφων

Η κατάθεση των εγγράφων γίνεται στον πρώτο όροφο στο Τμήμα Διαχείρισης όλες τις εργάσιμες μέρες από τις 8.30 πμ μέχρι τη 1.00 μμ κατά απόλυτη σειρά προσέλευσης (αρχή της προτεραιότητας).

Παραλαβή πιστοποιητικών

Η παραλαβή των πιστοποιητικών γίνεται στον πρώτο όροφο στο Τμήμα Διαχείρισης όλες τις εργάσιμες μέρες από τις 8.30 πμ μέχρι τις 14.00 μμ με την προσκόμιση-επίδειξη της πωτότυπης απόδειξης της κατάθεσης που εκδίδει το Υποθηκοφυλακείο κατά την παραλαβή όλων των εγγράφων.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 15:01