Το Υποθηκοφυλακείο

  • PDF
  • Εκτύπωση

bulding_land Το Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1914 και από το 1992 στεγάζεται σε τρεις ορόφους κτιρίου 1750 τ.μ. στην οδό Σαπφούς αρ. 44 στην περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού. Η λειτουργία του διέπεται από το κανονιστικό διάταγμα της 19ης/23ης Ιουλίου 1941 "Περί οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του κράτους", το Β.Δ. 533/1968 και μεταγενέστερα από λοιπές συμπληρωματικές διατάξεις και μετά την ισχύ του Αστικού Κώδικα (1945) η μεταγραφή των συμβολαίων των ακινήτων είναι υποχρεωτική για την κτήση της κυριότητας.

Στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης, όπως και στα υπόλοιπα έμμισθα και άμμισθα υποθηκοφυλακεία της χώρας, καταχωρείται κάθε μεταγραπτέα από το νόμο πράξη που αφορά ακίνητα (διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια) όπως π.χ. αγοραπωλησίες, υποθήκες, κατασχέσεις και αγωγές. Το υποθηκοφυλακείο είναι επιφορτισμένο και με την φύλαξη στο αρχείο του των παραπάνω παραπάνω πράξεων και διασφαλίζει την αρχή της δημοσιότητας και της προτεραιότητας των προσκομιζόμενων σε αυτό πράξεων.

Για τις εγγραπτέες πράξεις και για την έκδοση των πιστοποιητικών καταβάλλονται κατά την κατάθεσή τους δικαιώματα υπέρ του ελληνικού δημοσίου και του ΤΑΧΔΙΚ (Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων).

 
Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 01 Νοέμβριος 2014 14:01