Απόφαση προσωρινής αναστολής συναλλαγών και ελέγχου του αρχείου του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης για το χρονικό διάστημα από 4.3.2021 ώρα 6.00 μέχρι 16.3.2021 ώρα 6.00 σύμφωνα με τo ΦΕΚ Β’ 843/2021

  • PDF
  • Εκτύπωση

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου (Κ/Γ) Θεσσαλονίκης αφού έλαβε υπόψη του την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 843/3-3-2021 (άρθρο 1)

αποφασίζει

την προσωρινή αναστολή κάθε είδους συναλλαγών καθώς του ελέγχου του αρχείου για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 4/3/2021 ώρα 6.00 μέχρι την Τρίτη 16/3/2021 ώρα 6.00.