Εξυπηρέτηση κοινού στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης

  • PDF
  • Εκτύπωση

Σύμφωνα με την απόφαση με ΑΠ 25672/12-3-2012 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία είναι ακόμα σε ισχύ, καθορίζεται το ωράριο εξυπηρέτησης ως εξής:

  1. Κατάθεση εγγράφων και αιτήσεων για πιστοποιητικά 8:30-13:00
  2. Παραλαβή πιστοποιητικών 8:30-14:00
  3. Έρευνα των βιβλίων για δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές 10:00-14:00