Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του Δήμου Δέλτα και του Δήμου Χαλκηδόνος

  • PDF
  • Εκτύπωση

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η υπηρεσία μας ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 και καταχώρισης πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα υπό κτηματογράφηση ακίνητα:

  1. του Δήμου Δέλτα α) Δημοτική Ενότητα Αξιού (Δημοτικές Κοινότητες Κυμίνων και Νέων Μαλγάρων), β) Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου (Δημοτικές Κοινότητες Καλοχωρίου και Σίνδου) και γ) Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας (Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας), και
  2.  του Δήμου Χαλκηδόνος α) Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου (Τοπική Κοινότητα Αγχιάλου και Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Αθανασίου και Γέφυρας)

όπως αυτά κτηματογραφήθηκαν με τη σύμβαση ΚΤ1-19.

Κατόπιν τούτων, στις εν λόγω περιοχές καταργείται το ισχύον μέχρι σήμερα σύστημα μεταγραφών και υποθηκών και αντικαθίσταται με το σύστημα Κτηματολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2664/1998. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθμ. ΠΡ 581/2405068/27.02.2024 απόφαση του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο ορίστηκε η Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στις ανωτέρω περιοχές.


Το σύστημα δημοσιότητας των εμπραγμάτων σχέσεων επί ακινήτων, όπως αυτό διαμορφώνεται με τον ν. 2664/1998, δεν θίγει τις ισχύουσες, ουσιαστικού δικαίου διατάξεις που αφορούν στον τρόπο κτήσης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Εντούτοις, με την έναρξη ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου επέρχονται ορισμένες σημαντικές αλλαγές.
Ειδικότερα:

  • Το Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης, στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι εν θέματι κτηματογραφημένες περιοχές, λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο για τις περιοχές αρμοδιότητάς του, οι δε εγγραφές των πράξεων που αφορούν στα ακίνητα των κτηματογραφημένων περιοχών γίνονται μόνο στα κτηματολογικά βιβλία και λοιπά τηρούμενα στοιχεία.
  • Τα βιβλία, που τηρούσε έως την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, επέχουν θέση αρχείου. Το αρχείο αυτό εξακολουθεί να φυλάσσεταιαπό το Υποθηκοφυλακείο, το οποίο και εκδίδει τα σχετικά αντίγραφα και πιστοποιητικά.
  •  Αλλάζει ο έως σήμερα ισχύων τρόπος τήρησης των στοιχείων από το Υποθηκοφυλακείο καθώς και ο τρόπος εκδόσεως των σχετικών πιστοποιητικών. Η βασικότερη διαφορά εντοπίζεται στον κτηματοκεντρικό χαρακτήρα του εισαγόμενου συστήματος δημοσιότητας (σε αντίθεση με τον προσωποκεντρικό χαρακτήρα του συστήματος μεταγραφών) και στην παράλληλη τήρηση κτηματολογικών διαγραμμάτων για όλα τα ακίνητα της αρμοδιότητας του Κτηματολογικού Γραφείου.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 06 Μάρτιος 2024 17:57