Αναρτήσεις αποφάσεων στη Διαύγεια

  • PDF
  • Εκτύπωση
Σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 τα Υπουργεία και οι δεκατρείς περιφέρειες, υποχρεούνται να αναρτούν αποφάσεις και πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια» και δεν είναι εκτελέσιμες αν δεν αναρτηθούν στη Διαύγεια. Οι αποφάσεις και οι πράξεις του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης βρίσκονται στην διεύθυνση http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypothes .

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος 2010 09:43