Κατάθεση εγγράφων για το Δήμο Θεσσαλονίκης

  • PDF
  • Εκτύπωση

Από 11/9/2013, ημέρα Τετάρτη και για το Δήμο Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης, απαγορεύεται η μεταγραφή, εγγραφή ή σημείωση οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης, εάν δεν συνοδεύεται από:
•    Δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος,
•    Έντυπο πληρωμής τέλους ΟΚΧΕ
•    Απλή φωτοτυπία της πράξης ή της απόφασης.
Γι’ αυτό θα απευθύνεστε πρώτα στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και μετά θα καταθέτετε στο Υποθηκοφυλακείο τις ανωτέρω πράξεις.