Κατάθεση εγγράφων για Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης

  • PDF
  • Εκτύπωση

Από 15/12/2015, ημέρα Τρίτη

καταργείται

το ισχύον μέχρι σήμερα σύστημα μεταγραφών και υποθηκών και αντικαθίσταται με το Σύστημα Κτηματολογίου για ακίνητα της περιοχής

Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Δήμου Θεσσαλονίκης

σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 52387/10.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


Συνεπώς, οι εγγραφές πράξεων για ακίνητα της άνω περιοχής θα γίνονται εφεξής μόνο στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση: Tσιμισκή 136 (κτιριακό συγκρότημα ΧΑΝΘ), TK: 54621, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνο: 2310-370580).