Έγγραφο της ΕΚΧΑ ΑE

  • PDF
  • Εκτύπωση

Σύμφωνα με το με ΑΠ Οικ. 1534614/ΝΔ4472/10-12-2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ ΑΕ το οποίο παραδόθηκε στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης στις 14/12/2015 και ώρα 10.00 πμ αίρεται κατά το αρθ. 5 παρ. 1 του Ν 2308/1995 υποχρέωση για τη μνεία και επισύναψη πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου σε συμβόλαια που θα συνταχθούν μετά την 10/12/2015 και δεν ισχύει για αυτά η προβλεπόμενη στην ίδια διάταξη ποινή ακυρότητος.

Ομοίως παύει να ισχύει η απαγόρευση της παρ. 3 του ίδιου άρθρου όταν πρόκειται για δικαιοπραξίες που περιέχονται σε έγγραφα που έχουν συσταθεί μετά την ίδια ημερομηνία.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 14 Δεκέμβριος 2015 13:38