Κατάθεση εγγράφων για ΟΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας

  • PDF
  • Εκτύπωση

Από 11/4/2016, ημέρα Δευτέρα και για 

α) τα αγροτεμάχια του ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1968-73, με αριθμούς από 220 έως 309 και της Συμπληρωματικής Διανομής του ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1974, με αριθμούς 2716, 2717, 2718 και ανήκουν στον ΟΤΑ Κλειδιού.

β) τα αγροτεμάχια της Συμπληρωματικής Διανομής του ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΑ ΣΑΑΚ ΥΠΕΡ ΚΛΕΙΔΙ 1977, με αριθμούς από 901 έως 953 και ανήκουν στον ΟΤΑ Κλειδιού.

γ) τα αγροτεμάχια του ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΥΜΙΝΑ 1969-73, με αριθμούς από 1 έως 70 και από 300 έως 378 και ανήκουν στον ΟΤΑ Κλειδιού.

δ) τα αγροτεμάχια του ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΥΜΙΝΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ) 1977, με αριθμούς από 1349 έως 1363 και ανήκουν στον ΟΤΑ Κλειδιού.

απαγορεύεται η μεταγραφή, εγγραφή ή σημείωση οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης, εάν δεν συνοδεύεται από:
•    Απλή φωτοτυπία της πράξης ή της απόφασης και απλή φωτοτυπία της περίληψης.
Γι’ αυτό θα απευθύνεστε πρώτα στα αρμόδια γραφεία κτηματογράφησης και μετά θα καταθέτετε στο Υποθηκοφυλακείο τις ανωτέρω πράξεις.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2017 14:06