Επιβολή του μέτρου της προσωρινής μερικής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων υποθηκοφυλακείων

  • PDF
  • Εκτύπωση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 1302) η υπουργική απόφαση που προβλέπει την προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 ως ακολούθως:
α) Απαγορεύονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων,
β) αναστέλλεται κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και η παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως.

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται η λειτουργία των ενεχυροφυλακείων σύμφωνα με το ν. 2844/2000 (Α’ 220) για μία (1) εργάσιμη ημέρα την εβδομάδα και συγκεκριμένα, με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (τηλ. επικοινωνίας για ραντεβού 2310 520 942, 2310 526 729)

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 11 Απρίλιος 2020 17:48