Παράταση ισχύος της ΚΥΑ Δ1α/33466/31.5.2020

  • PDF
  • Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το ΦΕΚ 2863 Β' / 14-7-2020 σχετικά με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων των Κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιάμ Θεσσαλονίκης καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο" στο σύνολο της επικράτειας προς τον περιορισμό της διασποράς του ιού Covid-19 έως και τις 15/9/2020.