Ανάρτηση κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων

  • PDF
  • Εκτύπωση

Τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες για τις περιοχές: α) Καλοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Σίνδου και Χαλάστρας του Καλλικτρατικού Δήμου Δέλτα β) Καβαλλαρίου και Λαγυνών του Καλλικρατικού Δήμου Λαγκαδά γ) Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου και Γέφυρας του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκηδόνος και δ) Λητής, Νεοχωρούδας και Πενταλόφου του Καλλικρατικού Δήμου Ωραιοκάστρου αναρτώνται στις 15 Σεπτεμβρίου 2020.  Από την έναρξη της ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του αρθρ. 5 του Ν. 2308/1995 που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώρηση οποιασδήποτε πράξης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

Για την εγγραφή στο υποθηκοφυλακείο απαιτείται:

  1. Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου που εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης (επισυνάπτεται στην πράξη). Το πιστοποιητικό αυτό δεν απαιτείται για Κατασχέσεις. Επίσης, δεν απαιτείται σε έγγραφα (δικαστικές αποφάσεις, συμβόλαια κλπ) τα οποία συντάχθηκαν πριν την 15η Σεπτεμβρίου 2020.
  2. Δήλωση Ιδιοκτησίας (έντυπο Δ2) συμπληρωμένο από τους ενδιαφερόμενους. Μετά την μεταγραφή/εγγραφή συμπληρώνονται τα στοιχεία αυτής από το αρμόδιο τμήμα.
  3. Απλό Αντίγραφο της πράξης (συμβόλαιο, δικ. απόφαση κλπ).
  4. Απλό Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος (όπου αυτό απαιτείται) ως επισυναπτόμενο έγγραφο.
  5. Έντυπο προσωρινής καταχώρησης της δήλωσης και υπολογισμού τέλους κτηματογράφησης.
  6. Αποδεικτικό καταβολής παγίου τέλους κτηματογράφησης από την τράπεζα.

Για την κατάργηση δικαιωμάτων, όπως παραίτηση επικαρπίας, άρση κατάσχεσης, εξάλειψη υποθήκης/προσημείωσης, άρση διαλυτικής αίρεσης, κατάργηση δουλείας, πράξη εξόφλησης, διαγραφή αγωγής υποβάλλεται έντυπο δήλωσης Δ2' . Για την εν λόγω δήλωση δεν οφείλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 23 Σεπτέμβριος 2020 11:27