Απόφαση για τη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης για το χρονικό διάστημα από 3.1.2021 και ώρα 6.00 μέχρι 11.1.2021 και ώρα 6.00 σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 1/2021

  • PDF
  • Εκτύπωση

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου (Κ/Γ) Θεσσαλονίκης αφού έλαβε υπόψη του την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1/2-1-2021 (άρθρο 1) αποφασίζει ότι η λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης και του Κ/Γ για συναλλαγές και έλεγχο αρχείων θα γίνεται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη απόφασή του με Α.Π. 701/9-11-2020. Ειδικότερα, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν αιτήματα για καθορισμό ραντεβού για το διάστημα 11/1/2021 μέχρι 15/1/2021 από 7/1/2021 και μετά.